Τα χρηματοδοτικά εργαλεία των επιχειρήσεων

Παρουσίαση που προτείνει λύσεις στο αδιέξοδο της χρηματοδότησης και στον σωστό σχεδιασμό της ίδρυσης ή επέκτασης μιας επιχείρησης!!

Η ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ & συνεργάτες, με τον Κώστα Καρπουχτσή, περιγράφει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, το μέσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακού Νόμου και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων).

Δείτε τη συνέντευξη εδώ: