Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ΕΣΔ;

blog header image

Ένα σημαντικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού είναι η κατάθεση της μεταβατικής ρύθμισης για την εκτός σχεδίου δόμηση σε γήπεδα άνω των τεσσάρων στρεμμάτων. Τι περιορισμοί ισχύουν και τι θα πρέπει να λάβουν υπόψη του οι ενδιαφερόμενοι πολίτες; Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Εκτός Σχεδίου Δόμηση;

Η προτεινόμενη μεταβατική ρύθμιση προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των γηπέδων θα μπορούν να εκδώσουν άδεια δόμησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, απαιτείται η ύπαρξη οδού που να εξυπηρετεί τα ακίνητα, με την προϋπόθεση ότι αυτή η ύπαρξη μπορεί να τεκμηριωθεί μέσω αεροφωτογραφιών προ της 27ης Ιουλίου 1977. Δεύτερον, οι δρόμοι στους οποίους βρίσκονται τα γήπεδα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 3,5 μέτρων. Τέλος, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταβάλουν ειδικό τέλος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για έργα υποδομής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Η πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ως στόχο να απεμπλέξει τους ιδιοκτήτες από μια δύσκολη θέση και να παρέχει ένα εναλλακτικό μονοπάτι για την ανάπτυξη των γηπέδων τους, μεταβατικά, έως την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η ρύθμιση θα είναι εναρμονισμένη με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές μελλοντικές προσφυγές και ακυρωτικές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να είναι καλα ενημερωμένοι για αυτά που ισχύουν, καθώς διαφορετικά είναι πιθανή η αποτυχία έκδοσης οικοδομικής άδειας. Αυτό, εκτός της προαναφερθείσας αιτίας (μη ύπαρξης προσώπου) μπορεί να γίνει για διαφορετικούς άλλους λόγους, όπως λ.χ. είναι η ύπαρξη πολεοδομικού σχεδίου στην περιοχή μέσω του οποίου μπορεί να μειώθηκε ο συντελεστής δόμησης. Σημαντικό είναι ο πολίτης να γνωρίζει τις ζώνες όπου απαγορεύεται η δόμηση, όπως είναι η δόμηση εντός 20 μέτρων πλησίον της ζώνης πλημμύρας ρέματος, οι προστατευμένες ζώνες και οι αρχαιολογικοί χώροι. Άλλες περιπτώσεις αφορούν τις περιοχές που προορίζονται αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση ή δασικές εκτάσεις που αποτελούν επίσης απαγορευτικές περιοχές.

Οι περιοχές φυσικών οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας, γνωστές ως NATURA, είναι επίσης περιοχές που απαγορεύεται η δόμηση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Τέλος, η ύπαρξη του ακίνητου σε περιοχές RAMSAR όπου είναι μεγάλης οικολογικής σημασίας, είναι επίσης ένας λόγος για την απόρριψη του αιτήματος της έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Η εκτός σχεδίου δόμηση περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις και αδιαμφισβήτητα η σωστή συμβουλευτική επί του θέματος θα επηρεάσει και την επιτυχία ή αποτυχία έκδοσης οικοδομικής άδειας . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την έμπειρη ομάδα των συμβούλων μηχανικών μας.