Aδειοδότηση πρατηρίων CNG στην Eλλάδα

ΓράφειΔ. Πρίττας - Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού της τεχνικής εταιρίας Π.Καρανάσιος - Γ. Βαρσάμη & συνεργάτες

Στην Ελλάδα για την αδειοδότηση των πρατηρίων CNG προβλέπονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η προώθηση οποιασδήποτε διαδικασίας αδειοδότησης, για την προσθήκη εγκαταστάσεων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε υπάρχον πρατήριο υγρών καυσίμων ή/και μικτού (υγραερίου-LPG), προϋποθέτει καταρχήν τη διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης του έργου, καθώς απαιτείται και έλεγχος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Σε περίπτωση ίδρυσης αμιγούς πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), τότε στα πλαίσια του αρχικού ελέγχου θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος χρήσεων γης.

2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πραγματοποιείται αποτύπωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, για την επιβεβαίωση της υφιστάμενης γενικής διάταξης του πρατηρίου και τον καθορισμό της νέας διάταξης με την προσθήκη των εγκαταστάσεων πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΠΠΔ)

Τα πρατήρια ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά ή αέρια καύσιμα αποτελούν δραστηριότητες κατηγορίας Β που υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που καθορίστηκαν με την Κ.Υ.Α 46537/2013, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2036 Β’. Στο στάδιο έγκρισης σχεδιαγραμμάτων συντάσσεται και υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ. Οι ΠΠΔ θα ενσωματωθούν στην άδεια που θα εκδοθεί.

4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εκπονείται και κατατίθεται προς έγκριση στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας λόγω προσθήκης εγκαταστάσεων πεπιεσμένου φυσικού αερίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την υλοποίηση των προβλεπόμενων από την εγκεκριμένη μελέτη μέσων και μέτρων πυροπροστασίας, κατατίθεται φάκελος για ορισμό ημερομηνίας διενέργειας αυτοψίας και χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CNG

Η άδεια ίδρυσης εγκαταστάσεων CNG εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών Περιφέρειας. Την έκδοση της άδειας ίδρυσης των εγκαταστάσεων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) συντάσσονται και υποβάλλονται προς έγκριση όλα τα απαιτούμενα σχεδιαγράμματα και τεχνικές περιγραφές, σύμφωνα με τη γενική διάταξη που επιλέγεται και τα όσα ορίζει η υπ’ αριθμ. οικ. 93067/1083/2018 Υ.Α. –ΦEK 5561/B/2018

adeiodotisi cng

6. ΈΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΚ)

Η απόφαση έγκρισης σχεδιαγραμμάτων (άδεια ίδρυσης) με τα σχέδια που τη συνοδεύουν διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης για την προώθηση της διαδικασίας έκδοσης Οικοδομικής Άδειας. Βάσει της εγκεκριμένης νέας γενικής διάταξης συντάσσεται -κατατίθεται πλήρης αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Κατά την διάρκεια του έργου ο επιβλέπων μηχανικός παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες και συντονίζει τα στάδια την κατασκευής, καθώς και τις αυτοψίες των ελεγκτών δόμησης. Μετά το πέρας της κατασκευής, ο επιβλέπων μηχανικός αναλαμβάνει την έκδοση του ΠΕΚ του έργου.

7. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χορηγείται από την Διεύθυνση Μεταφορών με την κατάθεση τεχνικής έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης παράλληλα με την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

8. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ CNG

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών, την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εγκρίσεων και την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται συντάσσεται φάκελος που υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του μικτού πρατηρίου καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Απαραίτητη είναι η συμμετοχή, για την εκπόνηση των μελετών και την έκδοση των παραπάνω εγκρίσεων και αδειών, μηχανικών με ειδικότητες Μηχανολόγου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού.

Πηγή άρθρου