Ημερίδα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 02/11/2019.

Η εταιρία ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, για το ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας καθώς και για τις συνέπειες ενός εργατικού ατυχήματος.

 

Στην φωτογραφία #1 (Διακρίνονται από αριστερά):

Ντίνος Αντώνιος – Στέλεχος ΑΑΔΕ, Καμπάνης Βασίλειος – Πρόεδρος ΠΟΦΕΕ, Καρανάσιος Παναγιώτης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εκπρόσωπος της ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ, Τσορμπατζηκωστής Γεώργιος – Πρόεδρος ΕΦΕΕΘ, Νιφορόπουλος Κων/νος – Εισηγητής σεμιναρίου, Ιωαννίδης Δημήτριος – Γεν. Γραμματέας ΕΦΕΕΘ