Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών

Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017.

fek pdfΚατεβάστε το αρχείο