Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων

Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του ν. 4495/2017.

fek pdfΚατεβάστε το αρχείο