Παράταση - μεταβατική ρύθμιση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης

blog header image

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείο Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις» κατατέθηκε στις 27.09.2023 στη Βουλή προς συζήτηση.

Στο μέρος Δ, Κεφ. Β, άρθρο 24  του αντίστοιχου ΦΕΚ, γίνεται αναφορά για την Παράταση – μεταβατική ρύθμιση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020.

Ο νόμος αυτός αρχικά έδωσε προθεσμία δύο ετών, έως τον Δεκέμβριο του 2022, για να κατατεθεί αίτημα έκδοσης οικοδομικής άδειας σε τέτοιου είδους οικόπεδα εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είχε χορηγηθεί προέγκριση οικοδομικής άδειας. Τον Δεκέμβριο του 2022 το ΥΠΕΝ ήρθε με νέα νομοθετική ρύθμιση (ν. 5007/22) και έδωσε παράταση εννέα μηνών, έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023, για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Ωστόσο, η νέα προθεσμία δεν αφορούσε τους πάντες, αλλά μόνο όσους είχαν ήδη έως τότε Δεκέμβριο του 2022) υποβάλει αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης και έκαναν αίτηση για έκδοση άδειας έως 30 Σεπτεμβρίου ή είχαν αιτηθεί για προέγκριση οικοδομικής άδειας. Με άλλα λόγια, έδινε μια διέξοδο για τον πολλαπλασιασμό των αδειών που τελικά θα εκδίδονταν.

Η σχετική δυνατότητα, που το υπουργείο παρείχε για επιπλέον 9 μήνες, οδήγησε στην υποβολή χιλιάδων αιτημάτων (ανεπισήμως υπολογίζονται σε 10-12.000), τα οποία οι πολεοδομίες δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν. Έτσι, ακολούθησε η εξάμηνη (έως το τέλος Μαρτίου 2024) παράταση της παράτασης που αφορά τις αιτήσεις για προέγκριση ή έκδοση οικοδομικής άδειας (κατόπιν λήψης βεβαίωσης όρων δόμησης ή προέγκρισης).

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο συνημμένο ΦΕΚ.