Η προωθηση της ασφαλειας στο χωρο εργασιας

blog header image

Η προώθηση της ασφαλούς συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαχείριση της ασφάλειας σε μια επιχείρηση.

Ένα αποτελεσματικό πλάνο διαχείρισης κινδύνου εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συμπεριφορά των ατόμων σε όλα τα επίπεδα εντός της επιχείρησης, είτε πρόκειται για την εφαρμογή προστατευτικού εξοπλισμού κατά την είσοδο σε ένα εργοτάξιο είτε για αυστηρά πρωτόκολλα κατά το χειρισμό ενός μηχανήματος. Η ασφαλής συμπεριφορά συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας προωθώντας μια κουλτούρα ασφάλειας για την επιχείρηση. Μελέτες δείχνουν ότι η εδραίωση μιας κουλτούρας ασφάλειας μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα παραγωγικότητας.

Κάθε εργασιακό περιβάλλον είναι μοναδικό και το ίδιο πρέπει να είναι και τα μέτρα πρόληψης που θα εφαρμοστούν σε αυτό. Η εξειδικευμένη ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους είναι σημαντική και ιδιαίτερα επωφελής, καθώς ενισχύει σημαντικά το αίσθημα ευθύνης. Είναι σημαντικό για τους εργαζομένους να αισθάνονται άνετα να θέσουν ανησυχίες για θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Διατηρώντας έναν ανοιχτό διάλογο σχετικά με την καθημερινότητα στο χώρο εργασίας και τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη τραυματισμών, το ανθρώπινο δυναμικό είναι πιο ενεργό στην προώθηση της ασφαλούς συμπεριφοράς.

Ένα πλάνο ασφάλειας και υγείας πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα επίπεδα σε μια επιχείρηση για να είναι αποτελεσματικό. Ενώ όλοι πρέπει να συμπεριφέρονται με γνώμονα την ασφάλεια, το παράδειγμα ξεκινά πάντα από την κορυφή και την Διοίκηση. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν ασφαλής συμπεριφορές και αυτό είναι το θεμέλιο για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας.

Είναι ευθύνη του εργοδότη να παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και τον εξοπλισμό για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους. Και είναι ευθύνη των εργαζόμενοι να τηρούν τα μέτρα και τους κανόνες για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους από τραυματισμούς, ασθένειες ή άλλα ατυχήματα. Η επιβράβευση σε αυτό το σημείο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την ενθάρρυνση των ασφαλών συμπεριφορών.

Μια επιχείρηση που προωθεί τη συμπεριφορική ασφάλεια δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην προσοχή που επιδεικνύει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά την εργασία αλλά οφείλει να διενεργεί μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας για την υποστήριξη των μέτρων που λαμβάνονται για την υγεία και την ασφάλεια.

Η μελέτες εκτίμησης της επικινδυνότητας δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των κινδύνων και αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της επιχείρησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον και συνεπώς για την αποφυγή των Εργατικών Ατυχημάτων.

 --

Το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας ανά την Ελλάδα υποστηρίζει τους πελάτες μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με βασικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, την εξειδικευμένη τεχνική γνώση και τη βαθιά κατανόηση της τεχνικής νομοθεσίας, προτύπων και κανονισμών.

 Αναζητείστε το δικό σας Σύμβουλο εδώ