Εργατικά ατυχήματα: Οι πιο συχνές ερωτήσεις

blog header image

Τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν μια πραγματικότητα που επηρεάζει δυστυχώς πολλούς εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Ανεξαρτήτως του είδους της εργασίας ή του κλάδου, η ασφάλεια και η πρόληψη των ατυχημάτων αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα. Παρά τις προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, εξακολουθούν να υπάρχουν συχνές ερωτήσεις και ανησυχίες γύρω από τα εργατικά ατυχήματα. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους; Τι μπορούν να κάνουν οι εργοδότες για την πρόληψη; Και τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση ατυχήματος; Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε αυτές τις συχνές ερωτήσεις και θα αναδείξουμε τη σημασία της εργατικής ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Που και πότε πρέπει να αναφερθεί το εργατικό ατύχημα;

Το εργατικό ατύχημα θα πρέπει να αναφερθεί από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας, στην αστυνομική αρχή αλλά και στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών από το συμβάν. Εάν δεν γίνει η αναφορά εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς ακόμη και έπειτα. Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση η καθυστέρηση θα πρέπει να αξιολογηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θεωρείται ακόμη και το ατύχημα που προκύπτει κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου και σε αυτήν την περίπτωση, τα ατυχήματα αυτά πρέπει να δηλώνονται.

Τι οφείλει να κάνει ο εργοδότης σε περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος;

Εάν το ατύχημα συνέβη στο χώρο εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει καμία απολύτως αλλαγή στο χώρο του ατυχήματος ώστε να γίνει ο σωστός έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και τον Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος μπορεί να ορίσει τους λόγους που προκλήθηκε το ατύχημα, να αναφέρει μέτρα πρόληψης και λύσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να καταχωρήσει το ατύχημα στο βιβλίο ατυχημάτων.

Πως μπορεί ο εργοδότης να προστατέψει τους εργαζόμενους;

Είναι σημαντικό ο εργοδότης να είναι εκπαιδευμένος αλλά να εκπαιδεύσει και ο ίδιος με τη σειρά του τους εργαζομένους του σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Ανάλογα με το είδος της εργασίας, θα πρέπει να τονιστούν τα απαραίτητα ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας και να τηρούνται αυστηρά. Τα μέτρα προστασίας βοηθούν στην πρόληψη των ατυχημάτων και την αρμονική διεκπεραίωση της εργασίας. Αν παρόλα αυτά συμβεί κάποιο σχετικό περιστατικό ατυχήματος, ο εργοδότης οφείλει να πράξει αναλόγως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ώστε να αναφέρει το συμβάν και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Ποια είναι τα δικαιώματα ενός εργαζομένου που έχει υποστεί εργατικό ατύχημα;

Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει ιατρική περίθαλψη είτε από τον ΕΦΚΑ είτε από τον εργοδότη (αν δεν ήταν ασφαλισμένος) και αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος λόγω του ατυχήματος. Υπάρχει η δυνατότητα αγωγής αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία, ηθική βλάβη καθώς και η δυνατότητα επιδόματος ασθένειας και σύνταξης αναπηρίας σε περίπτωση που το ατύχημα ήταν ο λόγος ύπαρξης αυτής.

Έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα; Επικοινωνήστε σήμερα με την ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ και το έμπειρο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να ορίσετε τα κατάλληλα βήματα για να άνεετ το χώρο εργασίας σας ασφαλέστερο, με όσο το δυνατόν λιγότερα εργατικά ατυχήματα.