Βασικές έννοιες σχετικές με τον θόρυβο και μέτρα ελέγχου

blog header image

Ο θόρυβος είναι ένα αναπόφευκτο και ενίοτε ενοχλητικό φαινόμενο που συνοδεύει την καθημερινή μας ζωή. Αν και μπορεί να είναι ένας ανεπιθύμητος σύμμαχος στην εργασία μας, σπάνια δίνουμε τη δέουσα προσοχή στις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία μας και, ακόμη σημαντικότερα, στην ασφάλεια της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, θα εξετάσουμε τον θόρυβο και τις σχετικές εννοιες με αυτόν μέσα από το πρίσμα της ασφαλείας της εργασίας. Θα διερευνήσουμε πώς ο θόρυβος μπορεί να απειλήσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, και πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν δράση για τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με αυτόν. Αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης, αυτό το άρθρο θα εξετάσει τον ρόλο του θορύβου στην επιχειρηματική κοινότητα και την υποχρέωσή μας να αναζητήσουμε τρόπους για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υγιές εργασιακού περιβάλλοντος.

Βασικές έννοιες σχετικές με τον θόρυβο

Η συχνότητα

Η συχνότητα, όταν αναφερόμαστε στον θόρυβο, αναφέρεται στον αριθμό των κυκλικών κινήσεων (ή κύκλων) που εκτελεί ένας ταλαντωτής, όπως ένα όργανο, ένα μηχάνημα, ή άλλη πηγή θορύβου, κατά μονάδα χρόνου. Συνήθως, η μονάδα μέτρησης για τη συχνότητα είναι το Hertz (Hz), όπου ένα Hertz αντιστοιχεί σε έναν κύκλο ανά δευτερόλεπτο. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα, τόσο υψηλότερος είναι ο ήχος ή ο θόρυβος.

Ακουστός ήχος, υπόηχος, υπέρηχος

Ακουστός είναι ο ήχος ο οποίος γίνεται αντιληπτός από το ανθρώπινο αυτί και βρίσκονται μεταξύ 20Hz – 20kHz.Οι ήχοι στη ζώνη συχνοτήτων κάτω των 20Hz ονομάζονται υπόηχοι, ενώ οι ήχοι στη ζώνη συχνοτήτων άνω των 20.000 Hz ονομάζονται υπέρηχοι.Οι δύο τελευταίοι δεν γίνονται αντιληπτοί από τον άνθρωπο, ωστόσο μπορούν να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα στον οργανισμό όπως είναι οι πονοκέφαλοι, η κόπωση κλπ.

Ηχητική πίεση και στάθμη ηχητικής πίεσης

Η ηχητική πίεση (sound pressure) αναφέρεται στην διακύμανση της ατμοσφαιρικής πίεσης που δημιουργείται από τις πηγές ήχου, όπως μουσικά όργανα, μηχανές, φωνητικές εκφράσεις κλπ. Αυτή η πίεση δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ήχου με τον αέρα και μεταφέρει την ενέργεια του ήχου μέσα από τον χώρο.

Η ηχητική πίεση μετριέται συνήθως σε μονάδες Pascal (Pa) ή ντεσιμπέλ (dB) και αντιπροσωπεύει την απότομη αλλαγή στην πίεση του αέρα που προκαλείται από τον ήχο.

Ήχος και ασφάλεια στην εργασία

Οι τρεις διακριτικές κατηγορίες ήχου - αερόφερτος, στερεόφερτος και υγροφέρτος - αντιστοιχούν στις διάφορες μορφές μετάδοσης του ήχου και έχουν σημαντική σχέση με την εργασιακή ασφάλεια.

Αερόφερτος ήχος: Ο αερόφερτος ήχος είναι ο ήχος που μεταδίδεται μέσω του αέρα. Συνήθως, αυτός είναι ο τύπος ήχου που συναντάται στον καθημερινό μας περίγυρο, όπως οι φωνητικές εκφράσεις και ο ήχος των μηχανημάτων. Ο αερόφερτος ήχος μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για την ασφάλεια της εργασίας, ειδικά όταν υπάρχει έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου, και μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι απαγωγοί αερίων, οι εκρήξεις κλπ.

Στερεόφερτος ήχος: Ο στερεόφερτος ήχος αναφέρεται στον ήχο που μεταδίδεται μέσω στερεών υλικών, όπως μέσω ενός στερεού αντικειμένου ή μιας δομής. Αυτός ο τύπος ήχου μπορεί να προκαλέσει δονήσεις σε κτίρια ή μηχανήματα και να επηρεάσει την ασφάλεια της εργασίας, εάν δεν διαχειρίζεται σωστά. Συχνά, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δονήσεων και των στερεοφερτών ηχητικών προβλημάτων σε εργασιακά περιβάλλοντα. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων ήχων στην εργασία είναι οι οδοντωτοί τροχοί, μοχλοί, σφυριά κ.λπ.

Υγροφέρτος ήχος: Ο υγροφέρτος ήχος είναι ο ήχος που μεταδίδεται μέσα από υγρά μέσα, όπως το νερό. Αυτός ο τύπος ήχου μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες που απαιτούν επαφή με υγρά μέσα, όπως είναι οι ροές ρευστών στο εσωτερικό σωλήνων, σε καταρράκτες κ.λπ.

Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για την προστασία των εργαζομένων και τη μείωση του θορύβου κατά την εργασία, ανάλογα πάντα με τον τύπο του θορύβου με βάση τα όσα αναλύσαμε παραπάνω.

  1. Αντικατάσταση του εξοπλισμού: Εάν είναι δυνατό, αντικαταστήστε τον θορυβώδη εξοπλισμό με λιγότερο θορυβώδη εναλλακτικά μοντέλα. Επιλέξτε μηχανήματα και εξοπλισμό που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ήσυχα.
  2. Συντήρηση και επισκευές: Προγραμματίστε τακτικές συντηρήσεις και επισκευές για να διατηρείτε τον εξοπλισμό σας σε καλή κατάσταση και να μειώνετε τυχόν θορύβους που προκαλούνται από φθορές.
  3. Θόρυβος από την πηγή: Εάν είναι εφικτό, εγκαταστήστε ηχοαπορροφητικά ή θορυβομειωτές στην πηγή του θορύβου για να μειώσετε την εκπομπή του.
  4. Προσωπική προστασία: Εάν ο θόρυβος δεν μπορεί να μειωθεί στην πηγή, παρέχετε στους εργαζομένους κατάλληλα ατομικά προστατευτικά εξοπλισμό, όπως ακουστικά αντηχητικά ακουστικά αλλαγών.
  5. Διαχείριση της ταχύτητας: Σε περιπτώσεις όπου ο θόρυβος προκαλείται από την ταχύτητα λειτουργίας μηχανών ή οχημάτων, εξετάστε τη δυνατότητα περιορισμού της ταχύτητας όταν δεν χρειάζεται η πλήρης λειτουργία.
  6. Κατάρτιση εργαζομένων: Εκπαιδεύστε τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό με ασφάλεια και να τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας που σχετίζονται με τον θόρυβο.
  7. Προγραμματισμός της εργασίας: Σχεδιάστε την εργασία κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί την έκθεση σε θόρυβο, περιλαμβάνοντας διαλείμματα για την ανάκτηση από την έκθεση. Επίσης, μπορείτε να προγραμματίσετε τις εργασίες που προκαλούν έντονο θόρυβο κατά τρόπο που να περιορίζεται η έκθεση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει νυχτερινές ή πρωινές εργασίες, εάν είναι δυνατόν.
  8. Αλλαγή εργαζομένων: Η κυκλική εναλλαγή των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας που είναι περισσότερο επιβαρυμένες από τον θόρυβο, μπορούν να βοηθήσουν ώστε κανένας εργαζόμενος να μην επιβαρύνεται με τις επιπτώσεις της σχετικής εργασίας.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον θόρυβο, τις επιπτώσεις αυτού και την ασφάλεια στην εργασία τότε η ομάδα μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.