Εργασιακή Ασφάλεια

Η εταιρία ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ αποτελεί θυγατρική της εταιρίας ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες, ιδρύθηκε το 2008 με αντικείμενο την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Γιαννιτσών 90 και στην Αθήνα, επί της οδού Παπανικολή 40 στο Χαλάνδρι.
Δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας αλλά και σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων.

  • Προάγει την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζόμενων
  • Προλαμβάνει το εργατικό ατύχημα
  • Διασφαλίζει την επιχείρηση απέναντι στις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Είναι μια εταιρία που διαθέτει ειδική άδεια από το Υπουργείο Απασχόλησης για να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία διαθέτοντας καταρτισμένο ιατρικό και τεχνικό προσωπικό. Δίκτυο συνεργατών ανά την Ελλάδα υποστηρίζει τους πελάτες μας στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
Βασικοί γνώμονες της εταιρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της είναι η εξειδικευμένη τεχνική γνώση, η βαθιά κατανόηση της τεχνικής νομοθεσίας, προτύπων και κανονισμών καθώς και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Στόχοι μας είναι:

  • Να σταθεροποιούμε καθημερινά την ηγετική θέση που έχουμε στο χώρο αυτό.
  • Να έχουμε υπεύθυνη παρουσία στο χώρο.
  • Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
  • Να αυξάνουμε τα μερίδια αγοράς, σε κάθε τομέα της δραστηριότητας μας.
  • Να μεριμνούμε για τη διαρκή εκπαίδευση, ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού μας.
  • Να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας πριν και μετά την ολοκλήρωση της ανάθεσης.
  • Να παρέχουμε τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας.

Υπηρεσίες