Υπηρεσίες

 • Διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001
 • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
 • Διαχείρισης της υγιεινής & ασφάλειας των τροφίμων HACCP – ISO 22000
 • Κοινωνική ευθύνη SA 8000 (social accountability )
 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε εταιρείες παραγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικων υλικών και προϊόντων (ISO 13485 )
 • Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή AGRO 2.1, 2.2
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Εργαστηρίων Δοκιμών, Διακρίβωσης και Διαπίστευσης ISO/IEC 17025

Επίσης στο χώρο των πιστοποιήσεων βιομηχανικών προϊόντων δραστηριοποιείται σε θέματα εκπόνησης τεχνικών μελετών για:

 • Πιστοποίηση προϊόντων CE για μηχανές, δομικά υλικά κλπ
 • Πιστοποιήσεις του κανονιστικού τομέα (ανελκυστήρες, ανυψωτικές πλατφόρμες, ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων, γερανογέφυρες, κλαρκ , δοχεία πίεσης, ατμολέβητες κλπ)
 • Πιστοποίηση δικτύων διανομής και δεξαμενών καυσίμων σε πρατήρια (υγραέριο, βενζίνη , πετρέλαιο)
 • Πιστοποίηση φωτοβολταικων συστημάτων
 • Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολητων
 • Έκδοση αδειών και ταξινόμηση μηχανημάτων έργου ( κλαρκ, μηχανήματα δομικών έργων κλπ)
 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ
 • Προγράμματα διαχειριστικής επάρκειας