Η εταιρία μας ανέλαβε την αδειοδότηση των πρώτων Ιδιωτικών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου – Αμιγών Πρατηρίων (CNG) στην Ελλάδα, οι οποίοι θα λειτουργήσουν με το σύστημα Mother - Daughter, τροφοδοτώντας με συστοιχίες φιαλών συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) Βιομηχανίες, Ξενοδοχεία και άλλους καταναλωτές.

Οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώτος εξ αυτών εγκαινιάζεται το Σάββατο 10/6/2017 στην Λάρισα.

Πρόσκληση

Πρόσκληση εγκαίνια Ιδιωτικού Σταθμού Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου - Αμιγών Πρατηρίων (CNG)