Η εταιρεία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, τεχνικός σύμβουλος της ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης, ενημέρωσε τους πρατηριούχους, για θέματα που αφορούν στις διατάξεις του νέου Ν.4439/16, με έμφαση στα δεδομένα που προβλέπονται για την παραμονή των πρατηρίων κάτω από οικοδομές.

Επίσης, η ενημέρωση επεκτάθηκε και για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων καθώς και για τον τρόπο με το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται κάθε έτος, από τους πρατηριούχους.

Η συνέλευση σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία ενώ απαντήθηκαν πολυάριθμα ερωτήματα που έγιναν από τους πρατηριούχους.

Σας ενημερώνουμε ότι για τη φετινή χρονιά η προθεσμία του Η.Μ.Α λήγει στις 31-5-2017.