Οι βιοτεχνικές - βιομηχανικές δραστηριότητες που υπάγονται στο Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68Α/11-3-2005) είναι υποχρεωμένες να λάβουν άδεια εγκατάστασης και στη συνέχεια άδεια λειτουργίας για τη νόμιμη εγκατάσταση και έναρξη των εργασιών τους. Οι παραπάνω άδειες χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ ή τις κατά τόπους Δ/σεις Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η έκδοση άδειας εγκατάστασης δεν είναι απαραίτητη εάν η δραστηριότητα έχει κινητήρια ισχύ μικρότερη από 22 KW ή θερμική μικρότερη από 50 KW οπότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εφοδιαστεί με απαλλακτικό άδειας εγκατάστασης - λειτουργίας.

Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών και των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού, και εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, η επιχείρηση προχωρά στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας έτσι ώστε να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών της.

Επίσης, μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε ένα χώρο για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά επιθυμεί να επεκταθεί ή να εκσυγχρονιστεί (ν΄ αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ της, να προσθέσει μηχανολογικό εξοπλισμό, να επεκτείνει τις κτιριακές της εγκαταστάσεις) πρέπει να λάβει εκ νέου άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!