Η εταιρία μας, έχοντας ως αντικείμενο τη Διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία διαθέτει πέρα από την εμπειρία και τη γνώση, μία άριστη και εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών / εμπειρογνωμόνων η οποία μπορεί να αναλάβει, με ουσιαστικά αποτελέσματα, την Εκπαίδευση του Προσωπικού κάθε εταιρίας.

Η συμβολή της Εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρίας χαρακτηρίζεται σίγουρα πολύτιμη αλλά και καθοριστική για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της. Η Εκπαίδευση καλλιεργεί στον εργαζόμενο την κουλτούρα της Υγείας και της Ασφάλειας μέσω της οποίας ο ίδιος μαθαίνει και στη συνέχεια συνηθίζει να ασκεί τα καθήκοντά του με προσοχή και συνείδηση. Αδιαμφισβήτητα, αποτελεί το κλειδί για την αποφυγή του Εργατικού Ατυχήματος.

Η ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος – Βαρσάμη ΕΠΕ έχει τη δυνατότητα, αφού εξετάσει λεπτομερώς το σύνολο των θέσεων εργασίας, να προτείνει εξειδικευμένα και πλήρως εστιασμένα προγράμματα Εκπαιδεύσεων για κάθε ομάδα εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό ο χρόνος παρακολούθησης που αφιερώνεται από τον κάθε υπάλληλο καθώς λαμβάνει γνώσεις και οδηγίες αμιγώς για το αντικείμενο αλλά και τις καθημερινές εργασιακές του συνήθειες.

Ενδεικτικά το εύρος της θεματολογίας:

 • Πρώτες Βοήθειες
 • Πυρασφάλεια
 • Έκτακτες Ανάγκες
 • Βίαια Περιστατικά
 • Εργονομία Θέσεων Εργασίας
 • Προστασία από Φυσικούς και Χημικούς Παράγοντες
 • Ασφαλής Εργασία σε Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Ασφαλής Εργασία σε Αποθήκες
 • Ασφαλής Χρήση Περονοφόρων – Παλετοφόρων
 • Πρόληψη Μυοσκελετικών Παθήσεων
 • Κουλτούρα Ασφάλειας – Ασφαλής Συμπεριφορά
 • Ασφαλής Οδήγηση Φορτηγών Αυτοκινήτων

H Εκπαίδευση του Προσωπικού μίας εταιρίας αποτελεί Νομική Υποχρέωση του Εργοδότη. {άρθρο 48 και το εδάφιο ζ), παράγραφος 6 του άρθρου 42 του Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»}.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!