Σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 οποιοσδήποτε εργοδότης, είτε Ιδιωτικού είτε Δημοσίου Τομέα, απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο έχει την υποχρέωση να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας. Οι ώρες που θα απασχοληθεί ο Τεχνικός Ασφαλείας ετησίως στην κάθε επιχείρηση εξαρτώνται από τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και από την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

O Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο θεωρείται από το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Tα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας:

  • Συμβουλεύει αναφορικά με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας.
  • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και των μέτρων πρόληψης ατυχημάτων.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
  • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του συνεργάτη μας, Τεχνικού Ασφαλείας, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας επικοινωνεί με τον υπεύθυνο που ορίζει η επιχείρηση, συζητά μαζί του και γίνονται οι σχετικές υποδείξεις.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!