Ο ρόλος του Συντονιστή Ασφαλείας προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 305/1996 και ορίζεται από τον Ανάδοχο του έργου ή αν δεν υπάρχει αυτός από τον κύριο του έργου. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στο έργο, με σκοπό την τήρηση των Μέτρων Ασφάλειας και την Πρόληψη των Ατυχημάτων σε όλες τις φάσεις του έργου.

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα Συντονιστή Ασφαλείας:

  • Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι και οι αυτοαπασχολούμενοι να τηρούν µε συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία και το σχέδιο ασφάλειας και υγείας.
  • Οργανώνει μαζί µε τους τεχνικούς ασφάλειας και τους γιατρούς εργασίας τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Επίσης, στις υποχρεώσεις του Συντονιστή Ασφάλειας περιλαμβάνονται:

  • Η τήρηση σχετικών με τα θέματα ασφάλειας και υγείας εγγράφων, όπως η καταγραφή του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, τα αρχεία εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ασφάλειας κ.α.
  • Η τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.)
  • Η τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Φ.Α.Υ.)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!