• Μεταποιητικές Δραστηριότητες
  • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ 483/35/Φ.15 ( ΦΕΚ Β΄158, 3-02-2012) «Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων των διατάξεων του άρ. 19 παρ. 3-5 του Ν.3982/2011» και την ΚΥΑ Φ.61/5542/72 (ΦΕΚ Β’62/18-01-2018) «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής» είναι Υποχρεωτική η ύπαρξη Μηχανικού Επίβλεψης, Λειτουργίας και Συντήρησης για τις δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 59 KW (80HP).

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του Μηχανικού Επίβλεψης:

  • Επίβλεψη Σωστής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Παραγωγικής Διαδικασίας.
  • Επίβλεψη Σωστής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού Υποστήριξης.
  • Ασφάλεια της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.
  • Πυρασφάλεια των Εγκαταστάσεων.
  • Τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας (απόβλητα, επίπεδο θορύβου κλπ)
  • Τήρηση των Μέτρων Ασφαλείας και Υγιεινής των Εργαζομένων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!