Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία διαφέρουν ανά επάγγελμα και κλάδο. Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η καλή διαχείριση αυτών των παραγόντων είναι απαραίτητη, καθώς θα βοηθήσει στην πρόληψη ατυχημάτων, τη μείωση των ασθενειών και τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι:

Φυσικοί παράγοντες: Περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον ήχο, τον φωτισμό και την ποιότητα του αέρα. Είναι σημαντικό να διατηρούνται αυτοί οι παράγοντες σε επίπεδα που δεν απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Χημικοί παράγοντες: Αναφέρονται σε ουσίες που μπορεί να παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία, όπως τοξικά χημικά, διαβρωτικές ουσίες και εκρηκτικά υλικά. Η ορθή αποθήκευση, χρήση και απόρριψη αυτών των ουσιών είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων.

Υποκειμενικοί παράγοντες: Περιλαμβάνουν την κατάσταση υγείας και τις προσωπικές συνθήκες των εργαζομένων. Η κατάλληλη εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση της προληπτικής φροντίδας της υγείας είναι απαραίτητες για την αποφυγή εργασιακών ατυχημάτων και ασθενειών.

Οργανωτικοί παράγοντες: Αφορούν τις διαδικασίες εργασίας, τον χρόνο εργασίας, τον χώρο εργασίας και τη διαχείριση του εργασιακού φορτίου. Η οργάνωση ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας είναι κρίσιμη για την προστασία των εργαζομένων.

Η εταιρεία ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ διαθέτει έμπειρα στελέχη για τη μέτρηση παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, τα οποία ακολουθούν τα ελληνικά αλλά και διεθνή πρότυπα για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του εργασιακού σας περιβάλλοντος.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!