Εργαστηριακές Εξετάσεις

Πολλοί εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα ( 1 ή 2 έτη) είτε λόγω της έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες, είτε λόγω της φύσης της εργασίας τους (π.χ. εργασία σε ύψη) να πραγματοποιούν εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να ανανεωθεί η βεβαίωση καταλληλότητας προς εργασία. Επίσης, υπάρχουν εταιρίες που στα πλαίσια της προώθησης της υγείας στον χώρο εργασίας διενεργούν προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο στους εργαζόμενους τους. Οι εξετάσεις αυτές κυρίως αφορούν αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο (Γενική αίματος, λειτουργία νεφρών, ήπατος, μέτρηση σακχάρου κ.α.) και δεν είναι ίδιες για όλους αλλά κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τους εξής παράγοντες: Φύλο, ηλικία, είδος εργασίας, έκθεση σε συγκεκριμένους παράγοντες, ατομικό ιατρικό ιστορικό.

Έλεγχος Οπτικής Οξύτητας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 398/’94 στο πλαίσιο της επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος θα υπόκειται σε ιατρικές εξετάσεις για τον έλεγχο της όρασής του. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται με ειδικό όργανο το οποίο ονομάζεται VISION TEST.

Σπιρομέτρηση / Ακοόγραμμα

Στα πλαίσια της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, ο ειδικός ιατρός εργασίας έχει τις γνώσεις και τη δυνατότητα να διενεργεί ειδικές εξετάσεις όπως σπιρομέτρηση και ακοόγραμμα.

Σε εταιρίες όπου οι εργαζόμενοι είτε εκτίθενται σε επιβλαβείς παράγοντες όπως σκόνη και αναθυμιάσεις, είτε για πρόληψη και θεραπεία σε ήδη προϋπάρχουσες καταστάσεις (πνευμονοπάθειες, άσθμα, χρόνιοι βαρείς καπνιστές κ.α.) ενδείκνυται η διενέργεια σπιρομέτρησης.

Σε εταιρίες όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε θόρυβο άνω των 85 db ή η μέση στάθμη θορύβου σε 8ωρη βάση υπερβαίνει τα 80db υπάρχει ένδειξη ακοογράμματος. Και οι δύο αυτές ειδικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον Ιατρό Εργασίας ο οποίος θα είναι και αυτός ο οποίος θα εκτιμήσει τα αποτελέσματα.

Η εταιρία μας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, εξασφαλίζει τη διενέργεια των εξετάσεων στον εργασιακό χώρο ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη μετακίνηση και η απώλεια πολύτιμου, παραγωγικού χρόνου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!