Η ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος – Βαρσάμη ΕΠΕ διαθέτοντας άριστη γνώση της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των επιχειρήσεων και την καταγραφή των ελλείψεων ή παρατυπιών που μπορούν είτε να προκαλέσουν εργατικά ατυχήματα είτε να επιφέρουν βαριά πρόστιμα, ανάκληση άδειας λειτουργίας κ.α.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αυτοψίας, οι εμπειρογνώμονες συνεργάτες μας διενεργούν ενδελεχή έλεγχο σε όλες τις κτιριακές δομές καθώς και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να επιβεβαιωθεί τόσο η καλή και ασφαλής λειτουργία τους όσο και η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Ενδεικτικά, κάποια από τα σημεία ελέγχου:

  • Έγγραφα αδειοδότησης
  • Πιστοποιητικά
  • Πυροπροστασία
  • Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός
  • Άδειες Χειριστών
  • Βαθμός ετοιμότητας για την αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης

Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται σε μορφή μελέτης και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης καθώς και τα αντίστοιχα χωρία της νομοθεσίας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!