Καριέρα

Νέες Θέσεις Εργασίας

1. Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Εμπειρία σε εκδόσεις οικοδομικών αδειών / ρυθμίσεις αυθαιρέτων
 • Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Απαραίτητη γνώση Autocad, Revit/Sketchup
 • Επιθυμητή γνώση Photoshop

Αποστολή βιογραφικών στην παραπάνω φόρμα ή στο email info@karanasios.com


2. Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Εμπειρία στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων και στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών
 • Γνώση Autocad
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στην παραπάνω φόρμα ή στο email info@karanasios.com


3. Η εταιρία μας αναζητά Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο / Χημικό Μηχανικό με εμπειρία στην Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) για συνεργασία στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Θα συνεκτιμηθεί η ταυτόχρονη εμπειρία σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία όπως οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, η εκπόνηση Σχεδίων Διαφυγής και Διάσωσης, η εκπόνηση Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών κ.α

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ Καλή Γνώση MS OFFICE
 • Ικανότητα Παράλληλης Υλοποίησης Πολλαπλών Εργασιών
 • Επικοινωνιακές και Οργανωτικές Δεξιότητες
 • Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων
 • Ομαδικό Πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών στην παραπάνω φόρμα ή στο email info@karanasios.com

Αποστολή Βιογραφικού